Navigation Menu
Sumatra

Sumatra

By on jun 14, 2020 in De største øyene

Sumatra er en av verdens største og mest spennende øyer. Den ligger lengst vest i Indonesia, i øygruppen som kalles Sunda-øyene. Øya er på størrelse med Sverige, og ligner litt også i formen. Det er en lang masse, som imidlertid er vendt i en annen retning, i det den strekker seg sørøstover. Lengst nord er det kort vei til fastlandet og Malay-halvøya. Det er derfor bare noen kilometer over stredet til Malaysia og Singapore. På den andre siden, det vil si vestsiden, ligger Andaman-øyene som tilhører India. Langs hele øya går fjellkjeden Bukit Barisan, men mot nordøst er det lavland med mye sump og myr. Sumatra ligger rundt ekvator, og har et tropisk klima med mye regnskog.

Regnskogen

Sumatras regnskog gir et spennende og variert plante- og dyreliv. Mye av skogen har imidlertid blitt hugget ned eller brent de siste tiårene for å gjøre plass til andre økonomiske aktiviteter og for å selge tømmer. Dette har gjort at mange av de mest unike artene på øya i dag er utrydningstruet. Det gjelder blant annet både Sumatra-tigeren og Sumatra-elefanten. Noen ganger gir brenningen av skog i Sumatra så mye røyk at det til og med skaper forurensning i andre land. Dette har skapt spenninger og konflikt i regionen.

Historie

Historisk var Sumatra i mange hundre år, gjennom mesteparten av det som i Europa kalles middelalderen, del av et sjørike kalt Srivijaya. Dette riket innbefattet på sitt største både Sumatra, Malay-halvøya, og store deler av Java i øst. Dette var et buddhistisk rike, før islam fikk innpass i regionen. Srivijaya var det første store kongedømmet som forente mange viktige deler av det som i dag er Indonesia. Det var basert i stor grad på handel i luksusvarer som ga prestisje til elitene der og i andre land, særlig Kina. Forbindelsene strakk seg også til Bengal og helt til Midtøsten. Noe av det merkelige med dette riket er at dets eksistens ble helt glemt. Først på 1900-tallet oppdaget en fransk historiker at et slikt storrike hadde fantes helt fram til 1200-tallet.

Tsunami

I dag vil mange huske at det store jordskjelvet som førte til tsunamien i Asia i romjula 2004 kom like utenfor Sumatra. Senter for jordskjelvet var riktig nok rundt 150 km unna øya, men med et så voldsomt skjelv er ikke det veldig langt. Sumatra var dermed det første store området som ble direkte rammet av tsunamien, som senere blant andre traff Sri Lanka og Thailand. Bølgene kunne være opptil 10 meter høye, på størrelse med et hus på 3 eller 4 etasjer. Dette var det største jordskjelvet på over 40 år, og mange menneskeliv gikk tapt. Blant annet døde det mange nordmenn som hadde reist til øyene i Thailand på ferie.